วิธีการเข้า mode service ของ canon S/N LBA LFMG

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รหัส LBA  ให้ทำดังนี้
 
                   1.ปิดเครื่อง
                   2.กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้
                   3.กดปุ่มpower  แต่ยังไม่ต้องปล่อย Stop/reset 
                   4.กดปุ่ม power ค้างไว้ ปล่อยปุ่ม stop/reset
                   5.กดปุ่ม stop/reset 5 ครั้ง แล้วปล่อยทั้งสองปุ่ม
                   6.ใส่กระดาษไปสองแผ่น รอจนไฟเขียวหยุดกระพริบ(เครื่องจะฟิดกระดาษออกมา)
                   
           
 รหัส LFMG ให้ทำดังนี้
  
                   1.ปิดเครื่อง                    2.กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้
                   3.กดปุ่มpower  แต่ยังไม่ต้องปล่อย Stop/reset 
                   4.กดปุ่ม power ค้างไว้ ปล่อยปุ่ม stop/reset
                   5.กดปุ่ม stop/reset 6 ครั้ง แล้วปล่อยทั้งสองปุ่ม
                   
 
                 

ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ