ลูกค้าสามารถส่งเครื่องซ่อมฟรีเมื่ออยู่ในประกัน

 

  ศูนย์บริการเอปสัน(Epson service centre)

ซ่อม-จำหน่าย    

 

 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบน้ำหมึก

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง(Format Printer)

เครื่องพิมพ์น้ำหมึก(Inkjet Printer)

เครื่องพิมพ์ดอทแมทริกซ์( Dot matrix Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์(LASER Printer)  

เครื่องพิมพ์ ทีเอ็ม(TM  Printer)

เครื่องฉายภาพ (Projecter)

 

https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator

................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ศูนย์บริการแคนนอน(Canon service centre)

ซ่อม-จำหน่าย 

 

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง(Format Printer)

เครื่องพิมพ์น้ำหมึก(Inkjet Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์(LASER Printer) 

 

http://media.canon-asia.com/local/th/live/locations/conceptstores/listcenter.pdf

................................................................................................................................................................................................................................................................................

             ศูนย์บริการแพนทั่ม (PANTUM Service Center)

เครื่องพิมพ์เลเชอร์(LASER Printer)

https://pantum.co.th/service