เงื่อนไขการบริการนอกสถานที่

 Service / การบริการ

 
 รูปแบบการให้บริการ มีดังนี้
1. Walk-in Service คือ ลูกค้ายกเครื่องมาซ่อมที่บริษัท
2. Onsite Service คือ ทางบริษัทเข้าไปตรวจซ่อมถึงบ้าน
3. Onsite Service  ในกรณี เครื่อง EPSON ที่อยู่ในประกัน และเป็นการประกันแบบ Onsite ทางบริษัท จะดูแลฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า
ราคาระหว่าง walk-in Service และ Onsite Service
Item
Description
End-User
Walk-in
Onsite
 
 
1
DotMatix Printer / Laser Printer / Inkjet Printer
50-300
   500 +วัดระยะทางโดยคิดค่าบริการ 5 บาทต่อ1กิโลเมตร
หมายเหตุ  ระยะในการบริการไม่เกิน 150 กิโลเมตร
2
Pos Printer / Thermal Printer
100-300
    500+ วัดระยะทางโดยคิดค่าบริการ 5 บาทต่อ 1 กิโลเมตร
หมายเหตุ ระยะในการบริการไม่เกิน 150 กิโลเมตร
3
Passbook Printer
200-500
    800+วัดระยะทางโดยคิดค่าบริการ 5 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร
หมายเหตุ ระยะในการบริการไม่เกิน 150 กิโลเมตร
 
       
 
1. Walk-in Service

นำเครื่องมาซ่อมที่บริษัท หรือส่งเครื่องมาซ่อมจาก ต่างจังหวัด
 -  บริษัทฯ เราได้ให้บริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยท่านยกเครื่องมาที่บริษัท และทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมให้ท่าน และถ้าท่านไม่อนุมัติในการเสนอราคา ทางบริษัทจะไม่คิด ค่าบริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง/ค่าบริการเปิดเครื่อง กับท่าน.

 -  ลูกค้าจังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบสินค้าด้วยการโทรเช็คราคาการซ่อม เมื่อท่านส่งสินค้ามาซ่อมกับทางบริษัท ท่านต้องส่งเครื่องผ่านขนส่งเอกชนเอง  เมื่อทางบริษัท ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจเช็ค อาการเสีย และจะโทรเสนอราคาแก่ท่านในทันที เมื่อท่านอนุมัติ เราจะดำเนินการซ่อม และเมื่อซ่อมเสร็จ ทางบริษัทจะการส่งเครื่องกลับไปยังลูกค้า โดยขนส่ง และเก็บค่าขนส่งปลายทาง 

2. Onsite Service

   ซ่อมเครื่องที่ หน้างานลูกค้า
            
กรณีปริ้นเตอร์ท่านเสีย ที่บ้าน/องค์กร/บริษัท/ห้างร้าน สามารถโทรเรียกบริษัทเ บริษัทจะทำการประเมินราคาคร่าวๆ เช่น ยี่ห้อ โมเดล สภาพโดยทั่วไป อาการเสีย สถานที่นัดพบ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ติดต่อ และบริษัทฯ เราจะส่ง ช่างไปทำการซ่อมให้ท่าน ณ ที่ทำการของท่าน โดยจะไปภายใน 48 ชั่วโมง 
           เมื่อช่างไปถึงที่ทำการของท่าน ช่างจะดำเนินการตรวจสอบ และเสนอราคาอีกครั้ง เมื่อท่านอนุมัติเราจะซ่อมในทันที หรือหากกรณีซ่อมไม่ได้ขณะนั้น บริษัทจะทำการยกเครื่องกลับบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อม เมื่อเสร็จแล้ว บริษัทจะนำเครื่องกลับไปส่งที่เดิม และเก็บเงินกับองค์กรของท่านในวันนั้นหรือในวันถัดไป